Jakie są wymagane dokumenty do załatwienia formalności pogrzebowych

By załatwić wszelkie formalności potrzebne są:
- karta zgonu wystawiona przez lekarza lub osobę upoważnioną
- dowód osobisty osoby zmarłej
- legitymację ZUS jeśli osoba zmarła taką posiadała
- dowód osobisty osoby zlecającej

Skąd wziąć środki na zorganizowanie pogrzebu?

Zazwyczaj środki na organizację pogrzebu pochodzą od Skarbu Państwa w formie zasiłku pogrzebowego, który należy się większości społeczeństwa.
Kwota obecnie nie jest wygórowana, ale wystarcza na zorganizowanie bardzo godnego pochówku.
By otrzymać zasiłek pogrzebowy musimy najpierw otrzymać z Urzędu Stanu Cywilnego odpis skrócony aktu zgonu. By to załatwić musimy w USC złożyć kartę zgonu oraz dowód osobisty osoby zmarłej i ew. paszport jeśli takowy posiadała.
Następnie w ZUS-ie lub KRUS-ie trzeba przedstawić:
- akt zgonu
- legitymację ubezpieczonego wydaną przez ZUS lub KRUS
- fakturę za usługę pogrzebową wystawioną przez nasz zakład pogrzebowy

Co zrobić gdy zgon nastąpi w domu

Gdy zgon nastąpił w domu musimy zadzwonić na pogotowie z informacją o tym ze śmierć osoby nastąpiła w miejscu zamieszkania. Po przyjeździe, lekarz musi stwierdzić zgon i na podstawie dowodu osobistego osoby zmarłej wystawi kartę zgonu.
Następnie o zaistniałej sytuacji informujemy nasz zakład pogrzebowy. Przyjedziemy natychmiast i zabierzemy ciało osoby zmarłej do naszej chłodni.

Co zrobić gdy zgon nastąpi w szpitalu / hospicjum domu opieki

Gdy osoba umiera w szpitalu, hospicjum czy też domu opieki społecznej lub jeszcze innej placówce opiekuńczej, wtedy miejscowy lekarz lub inna osoba upoważniona wystawia kartę zgonu.
Z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej prosimy udać się do naszej siedziby, a my zajmiemy się resztą.

Co zrobić gdy zgon nastąpił w wyniku wypadku

Jeśli zgon nastąpił w wyniku wypadku lub zachodzi podejrzenie, że w wyniku przestępstwa to oprócz standardowych dokumentów (karta zgonu, dowód osobisty) potrzebne jest zezwolenie właściwego prokuratora.
Ciało osoby zmarłej lub zabitej w miejscu publicznym, na wniosek prokuratora przewozi się do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu.
Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań powiatu i w żadnym razie rodzina nie może zostać obciążona tym kosztem

W przypadku zgonu w wyniku wypadku wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do rodziny zmarłego.