Zakład Pogrzebowy Góralczyk,  dokonuje kremacji zwłok przy użyciu najnowszego pieca kremacyjnego z zachowaniem wszystkich norm prawnych i etycznych. Po wykonanej usłudze kremacji zwłok, otrzymują Państwo od Zakładu certyfikat kremacji, niezbędny do załatwienia wszystkich formalności cmentarnych. 

Na Świecie kremacja zwłok jest bardzo popularna. W Japonii spopiela się 94% zmarłych, w Czechach 80%, w Skandynawii 70% a w Europie Zachodniej około 50%. 

Najnowsze badanie wykazały, że w Polsce około 40% ankietowanych nie widzi nic niewłaściwego w spopielaniu osób zmarłych. Pierwsze Europejskie krematorium zostało uruchomione w 1873 w Mediolanie, a w 1963 roku Kościół dopuścił możliwość kremacji jako zgodny z religią katolicką. Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku podtrzymuje postanowienia z 1963 roku. Mniej więcej w tym samym czasie powstały pierwsze krematoria w Stanach Zjednoczonych. 

W Polsce spopielanie zwłok na większa skale pojawiło się stosunkowo niedawno. Najpierw sprzeciwiał się temu Kościół, następnie złe skojarzenia z paleniem ludzi w obozowych krematoriach podczas Drugiej Wojny Światowej. 

Przygotowanie ciała do kremacji odbywa się podobnie jak w przypadku pochówku tradycyjnego. 

Przed kremacją zwłok rodzina ma możliwość pożegnania się w Sali Pożegnań z osobą zmarłą oraz uczestniczenia w momencie wprowadzania trumny do komory spopielenia. Kremacja odbywa się w trumnie drewnianej lub ekologicznej tekturowej w temperaturze około 1200 stopni Celsjusza, przez około 2 godziny. Następnie składa się prochy do urny i przekazuje rodzinie zmarłego lub zakładowi pogrzebowemu wraz ze Świadectwem Kremacji. 

Urny z prochami mogą być pochowane do grobów ziemnych lub murowanych tradycyjnych jaki i urnowych, w specjalnej ścianie z niszami zwanej Kolumbarium lub dochowane do grobów istniejących w Rodzinie za zgodą Dysponenta. Głównymi zaletami kremacji są względy higieniczne, ekologiczne oraz ekonomiczne, jak również oszczędność miejsca w porównaniu z trumną.


 

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym i Południowym spopielarnie działają od 1997 roku w systemie pracy ciągłej we wszystkie robocze dni tygodnia, co pozwala wykonać zlecone kremacje na bieżąco bez czasu oczekiwania. Cmentarze dysponują salami pożegnań umożliwiając rodzinom uczestniczenie w pożegnaniu zmarłego przed momentem rozpoczęcia kremacji. Świadczą usługi kremacyjne z zachowaniem najwyższych standardów. Nie stosują żadnych sposobów przyśpieszania kremacji. Urna z prochami zmarłego wraz z oryginałem protokołu spopielenia przekazywane są zlecającemu kremację (rodzinie lub Zakładowi Pogrzebowemu). W okolicach Warszawy znajdują się jeszcze 3 komercyjne krematoria w Pruszkowie, Radomiu i Wyszkowie. Krematorium w Pruszkowie funkcjonuje od 2012 roku. Posiada sale pożegnań, gdzie rodzina może obserwować przez szybę wjazd trumny do pieca kremacyjnego. Możliwe jest pożegnanie z księdzem tzw. pokropek. Krematorium w Wyszkowie powstało we wrześniu 2009 roku. w Radomiu Krematorium powstało w kwietniu 2015 roku. Świadczy pełną gamę usług związanych ze spopieleniem osób zmarłych. Posiada dwie kaplice w których przed kremacją najbliżsi mogą pożegnać osobę zmarłą.